Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

607-678-337

urbanek@kancelariaurbanek.com.pl

Gdy podpiszesz umowę dzierżawy bez zapoznania się z jej treścią

Umowa dzierżawy gruntów pod budowę farm wiatrowych czy fotowoltaicznych to dokument o kluczowym znaczeniu. Reguluje wiele aspektów współpracy między właścicielem gruntów a dzierżawcą.

Niestety, cały czas niektóre osoby decydują się na podpisanie takiej umowy, nie poświęcając odpowiedniego czasu na dokładne zrozumienie jej treści. To podejście może nieść za sobą znaczne ryzyko i prowadzić do poważnych konsekwencji.

Oto dlaczego warto być ostrożnym i nie lekceważyć weryfikacji umowy dzierżawy:

1. Prawne konsekwencje

Umowa dzierżawy jest dokumentem prawnym, co oznacza, że ma ona moc wiążącą i obowiązuje obie strony. Jeśli podpiszesz umowę, niezależnie od jej treści, jesteś zobowiązany do jej wykonania. Nieznajomość lub nieuwzględnienie pewnych klauzul może prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

2. Finansowe zagrożenie

W umowie dzierżawy określone są opłaty dzierżawne oraz inne koszty związane z użytkowaniem terenu. Jeśli nie zrozumiesz, jakie opłaty musisz płacić i w jaki sposób są one naliczane, możesz być narażony na niepotrzebne wydatki lub nieuczciwe praktyki ze strony dzierżawcy.

3. Niespodziewane ograniczenia

Umowa dzierżawy może zawierać ograniczenia dotyczące wykorzystania terenu, dostępu do niego, a także obowiązki związane z jego utrzymaniem i ochroną środowiska. Nieuwzględnienie tych kwestii może prowadzić do przykrych niespodzianek w przyszłości jak np. okaże się , że musisz nieodpłatnie udostępnić inny- sąsiadujący grunt.

4. Strata kontroli

Podpisanie umowy dzierżawy bez zapoznania się z jej treścią może skutkować utratą kontroli nad swoim gruntem. Klauzule dotyczące praw dzierżawcy mogą przewidywać znaczne ograniczenia w zarządzaniu swoim terenem.

5. Rozwój problemów prawnych

Niejasne lub nieprecyzyjne postanowienia umowy mogą stwarzać pole do sporów prawnych. W razie konfliktu, koszty prawne związane z rozwiązywaniem sporu mogą być znaczne, a wynik nie zawsze jest pewny.

Podsumowując-podpisanie umowy dzierżawy gruntów na cele energetyki odnawialnej bez dokładnego zrozumienia jej treści niesie ze sobą znaczne ryzyko. Warto inwestować czas i pieniądze w weryfikację umowy i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w umowach dzierżawy. To może pomóc w uniknięciu potencjalnych problemów i zapewnić bezpieczeństwo finansowe oraz prawne.

Od kilkunastu lat zajmuję się weryfikowaniem umów i negocjowaniem ich treści. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy Twojej umowie napisz: urbanek@kancelariaurbanek.com.pl lub zadzwoń: 607-678-337.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *